زردشت اخوان ثالث در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران اظهار کرد: متاسفانه برخی دوستان خواننده بدون هماهنگی با ما شعرهایی از پدر را می‌خوانند که کار درستی نیست. برای مثال علیرضا افتخاری چند سال پیش یک کار از پدر را خواند که اصلا خوب نبود یا به عبارت بهتر، خوب از آب درنیامد. به هر حال امیدوارم ماجرای کپی‌رایت در این مملکت سروسامان بگیرد تا شاهد بهبود اوضاع باشیم. وی افزود: همچنین فردی در اینستاگرام صفحه‌ای با عنوان «مستر اخوان ثالث»‌ راه‌اندازی کرده است و در آن مطالب مختلفی می‌گذارد، تبلیغ می‌گیرد و وقتی به او می‌گوییم چرا این کار را می‌کنی در جواب به ما می‌گوید که به شما ربطی ندارد. به هر حال این بی‌اخلاقی‌ها وجود دارد و حرف من این است که اگر کسی می‌خواهد شعری از پدر بخواند، آن شعر و اتود را برای من بفرستد تا بعد از تایید ما منتشر شود؛ چراکه برخی مواقع دوستان شعر را اشتباه می‌خوانند که این در دنیای امروز هنر دیگر جایز نیست. فرزند اخوان در توضیح ماجرای یکی از کتاب‌های منتشر شده از پدرش گفت: چندی قبل در یکی از موسسات انتشاراتی کتابی با عنوان «شهریار شهر سنگستان» منتشر شد که مورد تایید من نیست و این کار به نظر من دزدی است. ایشان کتاب «باغ بی‌برگی»‌ را برداشته و منتخب کرده و کتاب چاپ کرده است و اسم خودش را مولف گذاشته است. به ناشر هم اعتراض می‌کنیم فقط می‌خندد؛ چراکه خوب می‌داند که کسی نیست جلوی کارش را بگیرد. این دوستان در حضور خانواده شاعر دزدی می‌کنند و هیچ کس هم نمی‌خواهد جلوی این دزدی را بگیرد.