به گزارش «ایسنا»، عظیم بابایی شهردار منطقه ۶ تهران گفت: به دنبال آن هستیم تا ویژه برنامه‌های خاصی را در خانه موسیقی برگزار کنیم و از تجارب بزرگان عرصه موسیقی بهره ببریم. شهرام ناظری نیز با اشاره به اینکه به موسیقی سنتی و اقوام کشور توجه چندانی نمی‌شود،گفت: تا زمانی که استادان بنام این حوزه در قید حیات هستند باید تدابیری را اتخاذ کرد تا تجربه و هنرشان به نسل بعدی منتقل شود. ناظری با اشاره به اینکه موسیقی گمشده تمام انسان‌هاست و باید شرایطی را فراهم کرد تا کودکان بتوانند از این هنر اصیل ایرانی بهره ببرند، گفت: موسیقی سنتی ایران آمیزه‌ای از دستگاه‌های مختلف موسیقایی است که یادگیری آن تاثیر بسزایی در روح و نشاط شهروندان دارد.