آخرین بازی او در تئاتر به نمایش «روی زمین» در ۱۳۸۲ بازمی‌گردد.آقایی در سال ۹۵ در گفت‌وگوی خود با فریدون جیرانی در برنامه ۳۵ از دلایل کناره‌گیری‌اش از تئاتر گفته بود. حتی خبرهایی در سال گذشته به گوش رسیده بود که او قرار است در یکی از سالن‌های خصوصی تهران، نمایشی روی صحنه تئاتر کارگردانی کند و حتی خبرهایی مبنی بر توافق او با کارگردانان تئاتر برای اجرا منتشر شده بود که هیچ یک جامه عمل به خود نپوشاند. آقایی در نمایش «مالی سویینی» در نقش دکتر رایس هم‌بازی صابر ابر و الهام کردا است که در اجرای پیشین این نمایش عباس جمالی بازیگر این نقش بود. به گفته گروه نمایشی عباس جمالی به دلیل مشغله کاری، در اجرای جدید این اثر حضور ندارد. عباس جمالی بازیگر ثابت آثار مرتضی میرمنتظمی است.