وی در بخش دیگری از سخنانش با ابراز احترام به ایران ادامه داد: من خاک ایران را سرمه چشمانم می‌کنم. چند سال پیش برای برگزاری نمایشگاهی به خارج از کشور رفته بودم و حدود ۸۰۰ نفر مهمان ایرانی و خارجی به برنامه آمدند. آنجا از من خواستند حرف بزنم و من گفتم که از سرزمین ایران سرزمین پاکان و سرزمین فردوسی و مولانا به اینجا آمده‌ام؛ ولی دیگر بغضم گرفت و نتوانستم باقی حرفم را ادامه دهم. صادقی افزود: من به همه مردم عشق می‌ورزم و فکر می‌کنم باید همه را دوست داشت تا بتوانیم دوست داشتن را به دنیا صادر کنیم و مدینه فاضله را ایجاد کنیم.