هلیا دارابی، دبیر همایش بین‌المللی هفتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران به خبرگزاری مهر گفت: هاله تنگر هنرمند معاصر برجسته ترک که با ویدئو چیدمان خود هم‌اکنون در شمار هنرمندان مدعو دوسالانه ونیز ۲۰۱۷ است، برای شرکت در همایش بین‌المللی هفتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران به ایران سفر می‌کند.این هنرمند برای شرکت در همایش بین‌المللی هفتمین دوسالانه مجسمه‌سازی در ۱۷ و ۱۸ مهرماه به ایران سفر می‌کند و در موزه هنرهای معاصر سخنرانی خواهد داشت