به گزارش «ایسنا»، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به نقش ماینرهای غیرمجاز در سنگین کردن بار شبکه برق کشور گفت: هر دستگاه ماینر معادل یک کولر گازی برق مصرف می‌کند.وی با اشاره به مجوز اخذشده از سازمان اموال تملیکی‌‌‌ افزود: دستگاه‌‌‌های غیرمجاز کشف‌شده از این پس امحا خواهند شد و تاکنون ٨٢٢دستگاه در خراسان رضوی و ١٥٠٠دستگاه در استان گلستان امحا شده‌‌‌اند.مدیرعامل شرکت توانیر خطاب به کسانی که اقدام به استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز می‌کنند، خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از برق با هدف کسب سود نامشروع، جریمه‌‌‌های سنگین در پی خواهد داشت، به طوری که این جریمه معادل ١٠٠برابر قیمت برق خواهد بود.