به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: عطف به نامه وزیر نیرو در خصوص درخواست امکان تامین ارز واردات پنل خورشیدی از محل ارز حاصل از صادرات خود و دیگران به استحضار می‌‌‌رساند با عنایت به بررسی‌‌‌های به عمل آمده و درخواست وزارت نیرو مبنی بر نیاز به تجهیزات مذکور در جهت پروژه‌‌‌های در حال اجرا و ناترازی برق قرار گرفتن تعرفه ۸۵۴۱۴۳۰۰ (سلول‌‌‌های فتوولتاییک جفت و جور شده در ماژول یا ساخته‌شده به صورت پانل) در فهرست تامین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات خود و دیگران بلامانع است.