به گزارش خبرگزاری مهر،  در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه هیات سرمایه‌‌‌گذاری خارجی و آخرین جلسه هیات سرمایه‌‌‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲،  تعداد ۵۵ دستور جلسه در خصوص طرح سرمایه‌گذاری خارجی با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۵۰ میلیون دلار و در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی از جمله  حوزه صنعت،  دارو،  مواد غذایی،  ساختمان،  گردشگری،  تجهیزات راهسازی،  مدیریت شهری،  خدمات و کشاورزی بررسی و تصویب شد.  این طرح‌‌‌ها از کشورهای مختلف از جمله چین،  ترکیه،  عراق،  هند،  افغانستان،  امارات متحده عربی،  عربستان،  روسیه،  پاکستان و ایرانیان مقیم خارج از کشور در حوزه نفت و گاز،  تأمین آب،  برق و گاز،  حمل و نقل و ارتباطات،  خدمات،  ساختمان،  صنعت،  کشاورزی و معدن مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب هیات سرمایه‌‌‌گذاری خارجی رسید. در راستای تسریع و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی،  هر ماه نشست هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان سرمایه‌گذاری برگزار شده و در هر نشست ده‌‌‌ها درخواست سرمایه‌گذاری خارجی بررسی،  تصویب و مجوز سرمایه‌گذاری خارجی آنها صادر می‌‌‌شود.