براساس داده‌‌‌های اداره ملی آمار چین، شاخص مدیران خرید بخش تولید در برابر ۶/ ۵۲ ماه فوریه به ۹/ ۵۱ رسید و این مقدار اندکی فراتر از انتظارات ۵/ ۵۱ اقتصاددانان رویترز بود و موجب تقویت یوآن در برابر دلار شد.فعالیت اقتصادی چین در دوماه اول سال ۲۰۲۳ افزایش یافت؛ زیرا مصرف و سرمایه‌گذاری زیرساختی باعث بهبود شد و فروش خرده‌فروشی به رشد بازگشت. با این حال، در میان تنش‌‌‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های مالی در خارج از چین که به‌سرعت تشدید می‌شود، ممکن است این رشد مدت زیادی ادامه نداشته باشد.هرگونه پیامد بحران اخیر بخش بانکداری جهانی می‌‌‌تواند بر تقاضای کالاهای چین تاثیر بگذارد و بر تولیدکنندگان فشار بیاورد.براساس گزارش رویترز، دومین اقتصاد بزرگ جهان، پس از کاهش ۳‌درصد سال گذشته که یکی از ضعیف‌‌‌ترین رشدهای نزدیک به نیم‌قرن اخیر را تجربه کرد، در سال‌جاری هدف متوسطی (حدود ۵‌درصد) را برای رشد اقتصادی تعیین کرد.