به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی میزان تجارت مشترک میان ایران و اتحادیه اروپا پرداخته و برای مشخص شدن میزان فاصله ایران با اهداف کلان در نظر گرفته‌شده، این آمار را با تجارت ترکیه و اتحادیه اروپا مقایسه کرده است.  بر این اساس، ارزش تجارت ایران و اتحادیه اروپا (۲۷ کشور) در ۹ماه گذشته از سال ۲۰۲۱، به رقمی حدود ۴/ ۳میلیارد یورو رسیده است.  داده‌‌های مرکز تجارت اروپا نشان می‌دهد که طی این مدت، ارزش صادرات کالایی کشورهای اروپایی به ایران معادل ۲میلیارد و ۷۲۰میلیون یورو بوده و در مقابل، از ایران نیز کالاهایی به ارزش ۶۳۲ میلیون یورو به اروپا صادر شده است. به این ترتیب، وضعیت تجارت ایران و اروپا در مدت ۹ماه سال ۲۰۲۱، تراز منفی ۲میلیارد یورو را برای ایران نشان می‌دهد.  تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در حالی به آب‌‌باریکه‌‌ای در تجارت بین‌الملل تبدیل شده است که تجارت ترکیه با اتحادیه اروپا طی ۹ماه گذشته از سال ۲۰۲۱ حدود ۱۱۳میلیارد یورو بوده است. به این ترتیب، ترکیه در طول این مدت ۳۳برابر بیشتر از ایران با اروپا تجارت داشته است. طی مدت مزبور سهم صادرات از کل تجارت ایران با اتحادیه اروپا ۱۹‌درصد و برای ترکیه ۴۹‌درصد بوده است.