به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، همایون حایری نظام‌نامه بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق که منجر به سامان‌دهی بازرسی فنی و ساختاردهی به فعالیت‌ها در ارجاع کار به تامین‌کنندگان واجد صلاحیت و همچنین گسترش تعامل بین نهادها و مراجع ذی‌ربط در این زمینه خواهد شد را برای اجرا ابلاغ کرد. براساس آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات، یکی از وظایف دستگاه‌های اجرایی، تهیه و ارائه فهرستی از تامین‌کنندگان واجد صلاحیت تجهیزات تخصصی در حوزه ماموریت و فعالیت دستگاه‌های مذکور و حصول اطمینان از کیفیت و انطباق تجهیزات با استانداردها است. طبق این نظام‌نامه، بررسی‌های فنی در تهیه و ارائه فهرست مورد اشاره با انجام بازرسی فنی و بررسی انطباق عملکرد شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات تخصصی، با آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای مشخصی که متضمن کیفیت تجهیزات مورد استفاده است، صورت می‌پذیرد.

بر این اساس، وزارت نیرو در ابلاغیه‌ یازدهم مرداد سال ۱۳۹۶ تهیه و ارائه فهرست مذکور را به شرکت‌های مادرتخصصی تفویض کرده است. اجرای این نظام‌نامه، منجر به سامان‌دهی بازرسی فنی و ساختاردهی به فعالیت‌ها در ارجاع کار به تامین‌کنندگان واجد صلاحیت و همچنین گسترش تعامل بین نهاد‌ها و مراجع ذی‌ربط در این زمینه خواهد شد و بستر مناسبی را جهت ارتقای کیفیت تجهیزات تخصصی صنعت برق، فراهم می‌آورد. حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای صنعت برق، ایجاد وحدت رویه و یکپارچه‌سازی اطلاعات فهرست واجدان صلاحیت تولید کالا و تجهیزات تخصصی در صنعت برق، راهبری و سامان‌دهی بازرسی فنی در صنعت برق و افزایش و ارتقای کمی و کیفی بازرسی فنی در صنعت برق از اهداف این کار است. محدوده اجرای نظام‌‌نامه شامل‌ حوزه ستادی وزارت نیرو، شرکت‌های مادرتخصصی حوزه برق و انرژی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها، ساتکاب، ساتبا و پژوهشگاه نیرو است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند