موضوع محصولات تراریخته در یکی دو سال گذشته بسیار جدی شده و به رغم اینکه مخالفان زیادی برای مصرف و واردات آن در داخل کشور وجود دارد اما برخی تلاش می‌کنند تا مصرف و حتی تولید محصولات تراریخته را در داخل کشور رواج دهند، این در حالی است که گزارش‌های زیادی وجود دارد که مصرف محصولات تراریخته در کشورهای مختلف بیماری‌های مرگباری را ایجاد کرده است.

سالانه حدود ۵/ ۵ میلیارد دلار محصولات تراریخته وارد کشور می‌شود و بدون اینکه برچسب تراریخته روی آن نصب شود به مصرف جامعه انسانی می‌رسد، در این مدت وزارت بهداشت که متولی اصلی سلامت در جامعه است هیچ موضعی را اعلام نکرده بود. علیرضا رئیسی در پاسخ به اینکه موضع وزارت بهداشت درباره مصرف محصولات تراریخته در کشور چیست، گفت: تعریف محصولات تراریخته متفاوت است و در داخل کشور همه آن را به‌عنوان دستکاری شده ژنتیکی مطرح می‌کنند اما تعریف ما این است که هر اقدامی که منجر به تغییر بافت و ژنتیک محصولات کشاورزی بشود از نظر وزارت بهداشت ممنوع است و این وزارتخانه اجازه نخواهد داد که این‌گونه محصولات در کشور تولید یا مصرف شود.

صحبت‌های این مسوول ناظر به اصلاح ژنتیک یا دستکاری ژنتیک است، اصلاح ژنتیک در گیاهان طی یک فرآیند حدود ۱۳ ساله انجام می‌شود و یک بحث کاملا علمی و پذیرفته جهانی است و هیچ‌گونه آسیب و خطری برای سلامت ندارد اما موضوع تراریخته که امروزه مخالفان زیادی دارد همان دستکاری شده ژنتیکی است که در شرایط آزمایشگاهی انجام می‌گیرد و به گفته بسیاری از کارشناسان برای سلامتی مضر است. معاون وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه آیا وزارت بهداشت درباره طرح اخیری که به امضای سازمان محیط زیست درباره تولید محصولات تراریخته در داخل رسیده نظر مثبتی دارد،‌گفت: وزارت بهداشت اعلام کرد که مفاد این طرح اصلاح شود و پس از آن در صورتی که محرز شود برای سلامتی ضرر ندارد تایید خواهد کرد.  رئیسی در عین حال تاکید کرد: وزارت بهداشت در برابر هر طرحی که بخواهد ژنتیک محصولات را دستکاری کند مقاومت خواهد کرد.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار بود وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست درباره تولید محصولات تراریخته نظر بدهند که ظاهرا سازمان محیط زیست آن را تایید کرده و وزارت بهداشت هم درخواست اصلاح طرح را داده و وزارت جهاد کشاورزی در انتظار تایید آن دو مانده است. در صورتی که این سه نهاد این طرح را تصویب کنند کشت تراریخته در داخل انجام خواهد شد در حالی که معماهای زیاد و هزاران سوال درباره خطرآفرین بودن این‌گونه محصولات برای جامعه انسانی همچنان بی‌پاسخ مانده است.