وی افزود: اگر تولید آسیب ببیند، نه خدمات می‌تواند فعالیت کند، نه مالیاتی دریافت می‌شود، چنانکه بخش صنعت و معدن ۶۲ درصد از مالیات و بخش زیادی از بیمه کارگری را پرداخت می‌کنند، از این‌رو باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرند.

به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، باید چندماه آینده را مدیریت کرد، چرا که مطمئنا دشمن با شکست روبه‌رو می‌شود. رحمانی با اشاره به حل برخی از مشکلات حوزه صنعت در ماه‌های اخیر گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی امکان تولید و فروش در داخل و خارج کشور را دارند، اما به دلیل عدم نقدینگی و سرمایه در گردش لازم، با مشکل روبه‌رو هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: برخی از صنایع به دلیل فرسودگی انرژی‌بر هستند و به محیط زیست آسیب می‌زنند و نیاز به نوسازی دارند که اگر در شرایط تحریم نبودیم مطمئنا یکی از درخواست‌های من از دولت، تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی برای نوسازی صنایع بود.