به‌گزارش «ایسنا»، نوابی با بیان اینکه اولویت امسال مبارزه با قاچاق کالا است، اظهار کرد: حوزه برخورد با کالای قاچاق باید در حد برخورد با مواد مخدر در نظر گرفته شود. وی با اشاره به‌ضرورت ایجاد هم‌افزایی جدی در مسیر مبارزه با کالای قاچاق افزود: توجه جدی در این امر نقش مهمی در رونق و حمایت از کالای ایرانی ایفا می‌کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تبلیغ کالاهای داخلی و استفاده مسوولان از محصولات بومی را از جمله ضرورت‌های اجرایی در حوزه حمایت از کالای ایرانی دانست و بیان کرد: سیستم بانکی، مالیات، بیمه و گمرک باید سعی کنند با تغییر رویه اداری و اجرایی از تولیدات داخلی حمایت کنند. نوابی با اشاره به اینکه توسعه یافتگی کشورهایی مثل کره در صنعت به‌دلیل این است که تولیدکننده و مصرف‌کننده توانسته‌اند ارتباط خوبی با یکدیگر ایجاد کنند، گفت: تولیدکنندگان باید به مواردی ازجمله افزایش کیفیت و بهبود وضعیت بسته‌بندی محصولات توجه داشته باشند. وی افزایش دوره‌های گارانتی را یکی دیگر از راهکارهای حمایت از کالای ایرانی عنوان کرد و ادامه داد: تولیدکننده و مصرف‌کننده لازم و ملزوم همدیگر هستند.