بر این اساس ارزش صادرات آبزیان کشور در دو ماه سال‌جاری با ۲۹‌درصد رشد نسبت به سال قبل از ۴۴ به ۵۸ میلیون دلار رسید. همچنین از نظر وزنی طی دو ماه سال‌جاری صادرات انواع آبزیان با افزایش ۲۳درصدی نسبت به مدت مشابه از ۲۵ به ۳۱‌هزار تن رسید. به این ترتیب میزان واردات محصولات شیلاتی به کشور در دو ماهه سال ۱۴۰۲ به بالغ بر ۹۷۳ تن و به ارزش ۴ میلیون دلار رسید. بنابراین واردات محصولات شیلاتی از حیث وزنی ۱۷۴‌درصد و از لحاظ ارزشی ۵۶‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. براین اساس بیشترین سهم صادرات متعلق به انواع ماهیان است که ۷۰‌درصد سهم صادرات را به خود اختصاص داده است، اقلام عمده آبزیان صادراتی در دو ماه سال ۱۴۰۲ عبارتند از:

کپور ماهیان با وزن ۶۰۶۹ تن و ارزش ۴ میلیون و ۸۴۲‌هزار و ۷۹۸ دلار، یال اسبی با صادرات ۳۷۱۹ تن و ارزش ۷ میلیون و۳۱۸‌هزار و ۹۲۳ دلار، قزل آلا با صادرات ۱۴۸۴ تن و ارزش ۴ میلیون و۲۸۵‌هزار و ۶۶۸ دلار، میگو با صادرات ۵۱۷۰تن و ارزش ۱۹ میلیون و ۶۴۸‌هزار و ۹۹۷ دلار، خوراک آبزیان با صادرات ۷۸۳۲ تن و ارزش دلاری ۶ میلیون و ۶۵۴‌هزار و ۲۴۱ دلار‌. این گزارش می‌افزاید: صادرات میگو در دو ماهه سال‌جاری از نظر وزنی ۱۱۳‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. به طوری که از ۲۴۲۷ تن به ۵۱۷۰ تن در سال‌جاری رسیده است. همچنین بیشترین سهم واردات متعلق به تن ماهیان با ۴۶‌درصد و انواع ماهیان با ۳۹‌درصد است که بیشترین سهم انواع ماهیان را واردات تیلاپیا به خود اختصاص داده است. عمده اقلام واردات آبزیان در دوماهه سال ۱۴۰۲ شامل تن ماهیان با وزن ۴۴۹ تن به ارزش دلاری یک میلیون و ۴‌هزار و ۲۳۳ دلار و ماهی تیلاپیا با وزن ۳۶۲ تن و به ارزش دلاری یک میلیون و ۲۸۷‌هزار و ۹۱۱ دلار است.

مقایسه صادراتی انواع محصولات آبزی در دو ماهه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۱۴۸۲ تن و به ارزش ۵۸ میلیون و۲۶‌هزار و ۸۰۹ دلار بود که در مقایسه با ۲ماهه سال ۱۴۰۱ که به وزن ۲۵۶۰۱ تن و ارزش ۴۴ میلیون و۸۳۰‌هزار و ۶۳۴ دلار بود از لحاظ وزنی ۲۳‌درصد و از لحاظ ارزشی ۲۹‌درصد تغییرات نشان می‌دهد.در دو ماه ابتدای سال‌جاری ۹۷۳ تن انواع آبزی به ارزش ۳ میلیون و۷۳۶هزار و ۳۰۳ دلار وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه گذشته که ۳۵۵ تن و به ارزش ۲ میلیون و۳۹۹‌هزار و ۲۰۱ دلار بود از لحاظ وزنی ۱۷۴‌درصد و از لحاظ ارزشی ۵۶‌درصد تغییرات نشان می‌دهد.