عباس ارشدی همچنین در مورد حمل و توزیع آرد در استان تهران گفت: در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد و حمل و توزیع به شکل مطلوب اجرا می‌شود.

در ادامه جلسه، حشمت الله عسگری معاون اقتصادی استانداری تهران در مورد برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده برای بازسازی کارخانه‌های آرد استان گفت: کارخانه‌هایی که نیاز به بازسازی و به‌روزرسانی تاسیسات خود دارند باید ظرف مدت ۵ سال اقدام کنند، در غیراین‌صورت به ازای هر سال تاخیر ۲۰درصد از سهمیه آنان کسر و به کارخانه‌هایی که شرایط مطلوب دارند واگذار خواهد شد.

عسگری بـا اشاره به انتقال وظایف دبیرخانه کارگروه آرد و نـان استان از سازمان صمت به جهاد کشاورزی گفت: باید اطلاع رسانی لازم برای آگاهی متقاضیان صورت گرفته و خدمات مربوطه به‌خوبی ارائه شود.

وی در مورد درخواست جابه‌جایی و تغییر مکان برخی واحدهای نانوایی گفت: این تغییر مکان مشروط به عدم اخلال در ارائه خدمت در مناطق و محلات بوده و منوط به نیاز و رضایتمندی ساکنان هر محله است.