وی تاکید کرد: هدف ما بومی‌‌‌سازی سرمایه‌‌‌های صنفی و ممانعت از خروج این سرمایه‌‌‌ها به سمت مشاغل کاذب بوده است. دراین ارتباط باید از برنامه‌‌‌های رفع موانع تولید مانند مصوبات اخیر شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل، ایجاد شهرک‌‌‌های صنفی و نیز انسجام بین دستگاه‌‌‌های دولتی و نهادهای مدنی برای کمک به تولید‌‌‌کنندگان به نحو احسن استفاده کنیم.  مدیرکل سازمان صمت خراسان رضوی نیز در این همایش در خصوص عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اصناف استان از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا ابتدای خرداد ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل تعداد واحدهای صنفی از ۲۶۵‌هزار واحد با ۶‌درصد رشد به ۲۸۰‌هزار واحد رسیده است. همچنین در این دوره اتحادیه‌‌‌های صنفی از ۲۹۹ مورد با ۴۰‌درصد رشد به ۴۲۰ مورد رسیده است. 

امیررضا رجبی یادآور شد: با اتحادیه‌‌‌های صنفی که در شهرهای زبرخان، گلبهار و کوه سرخ تشکیل شده است در مجموع ۴۹۸ اتحادیه و اتاق اصناف دارای پروانه معتبر در استان فعالیت دارد. در ادامه این همایش، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با اشاره به اینکه امروز سهم زیادی از بخش تولید کشور به عهده اصناف تولیدی گذاشته شده است، افزود: از ۳ میلیون و ۶۰۰‌هزار پروانه صنفی صادر‌شده، ۶۶۷‌هزار پروانه در حوزه تولید صادر شده است. تعداد اتاق‌‌‌های اصناف نیز به ۴۰۱ اتاق و اتحادیه‌‌‌های کل کشور به ۷۴۵۰ اتحادیه رسیده است. مهدی برادران در ادامه گفت: بر اساس آمار معاونت صنایع عمومی در دوره سه ساله دولت سیزدهم، ۶۶۳۱ پروانه بهره‌‌‌برداری کارخانه جدید صادر و به ظرفیت تولید کشور افزوده شد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۳۳۱‌هزار اشتغال جدید ایجاد شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: اصناف به عنوان قشری که نزدیک‌‌‌ترین ارتباط را با مردم، جامعه و بازاریان دارند، انسان‌‌‌های متدین، با‌اخلاق و با‌‌گذشتی هستند که به خوبی شرایط را درک می‌کنند و همراهی و همگامی آنان با دولت آرامش جامعه را در پی دارد.

حسن نوری‌‌‌زاده اظهار کرد: در پایان حدود سه سال دوره دولت سیزدهم نرخ بیکاری در استان به ۶.۳‌درصد کاهش یافته است و شاهد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۳.۲ درصد بودیم. در دولت سیزدهم ۱۰۱ همت طرح در خراسان رضوی افتتاح شد و مورد بهره‌‌‌برداری قرار گرفت. همچنین اجرای۱۱۳.۷ همت پروژه اصلی زیرساختی در حوزه گردشگری، صمت و جهاد کشاورزی استان آغاز شده است.