حتما آنهایی که مسیر هر روزه‌‌‌شان را با مترو طی می‌کنند، آنها را دیده‌‌‌اند، ایستگاه سعدی، رودکی، فردوسی، شادمان و ابن‌‌‌سینا به‌‌‌تازگی تغییر کرده و به‌‌‌جای تنها یک اسم، شعری روی تابلو نوشته شده که اسم ایستگاه هم در آن شعر آمده است. جالب است بدانید ایده اولیه اجرای این طرح‌‌‌های خلاقانه از شوخی کاربران فضای مجازی گرفته شده است. تعدادی از کاربران فضای مجازی تابلوهای برخی از ایستگاه‌‌‌ها را به‌‌‌صورت گرافیکی تغییر داده و برایشان شعری نوشتند که در فضای مجازی پخش شد. معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران با استقبال از این طرح‌‌‌های مجازی، آنها را به واقعیت تبدیل کرد و پس از مشورت با شاعران و دست‌‌‌مایه قرار دادن اسم ایستگاه‌‌‌های مترو برای انتخاب یا سرودن شعر، تابلوی اسم تعدادی از ایستگاه‌‌‌های مترو را متفاوت از گذشته طراحی کرد که با استقبال مسافران نیز مواجه شد. سامانه‌‌‌های تبلیغاتی شهری، به‌‌‌عنوان یک رسانه عمومی که با میلیون‌‌‌ها نفر از مردم شهر برخورد مستقیم و روزانه دارد، یکی از موثرترین رسانه‌‌‌هایی است که در شهرهای بزرگ وجود دارد.