وی با تاکید براینکه سیاست ما انتشار و مدیریت اوراق در صندوق‌های تحت مدیریت این شرکت است و درهمین راستا سال گذشته، سیاست‌‌‌های جدیدی را در خصوص اوراق تعریف کردیم افزود: نخست اینکه اوراق منتشر شده به صندوق خود وارد نشده و حدود ۵۰‌درصد اوراق در بازار به فروش رسید. دوم اینکه، اوراق بی‌‌‌کیفیت را با اوراق با کیفیت بالاتر جایگزین کردیم. علاوه براین برای نخستین بار در کشور اوراق با نرخ شناور منتشر کردیم که کمک خواهد کرد با توجه به شرایط بازار، بازده مورد انتظار تغییر کند. وی معتقد است که این سیاست در مدیریت ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت کمک بسزایی خواهد کرد و با توجه به شرایط بازار، بازده مورد انتظار اوراق هم با نرخ تورم تغییر می‌کند. عزیزیان در ادامه گفت: در شهریور سال ۱۴۰۱ شرکت معامله‌ای سنگین از طریق فروش اوراق دولتی با سه بانک اقتصاد نوین، ملل و آینده انجام داد که هزینه پذیره‌نویسی آن شناسایی و با ارزش اسمی بالاتر به فروش رساند که سود آن دیگر قابل تکرار نیست. وی با بیان اینکه اگر سال گذشته اوراق منتشر می‌‌‌کردیم متوسط نرخ انتشار اوراق ۳۳‌درصد می‌توانست باشد، گفت: امسال برآورد می‌شود این نرخ به ۴۳‌درصد برسد و این پیش‌بینی ناشی از استفاده سیستماتیک کردن سیستم‌های مدیریتی است که در راهکارهای ما موثر واقع شده است.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین افزود: تنوین به انتشار اوراق و مدیریت دارایی در بازه زمانی بلندمدت فکر می‌کند و این شرکت سال گذشته اوراق کمتری را منتشر کرد که این اقدام سود سال‌جاری را رقم زد. عزیزیان در ادامه با تاکید براینکه یکی از سیاست‌‌‌های شرکت در حوزه تنوع و تغییر سیاست‌‌‌ها، کار جدی در بحث ایجاد ابزارهای مالی جدید است، دراین راستا از دستور کار قراردادن تغییر فعالیت پنج صندوق در تامین سرمایه نوین خبر داد و گفت: با توجه به اینکه این تامین سرمایه تحت مالکیت بانک قرار دارد امکان تاسیس صندوق جدید وجود نداشت، بر آن شدیم تا ۵ صندوق فعلی را تغییر موضوع فعالیت دهیم و قطعا این تغییر از تاسیس صندوق جدید سخت‌تر خواهد بود. به هر ترتیب طراحی ابزارهای مالی متنوع که بتوانند در شرایط مختلف بازدهی ثابتی داشته باشند، ‌‌‌از سیاست‌‌‌هایی است که در تامین سرمایه نوین در حال اجراست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌‌‌هایش به موضوع هزینه‌های بازاریابی این شرکت اشاره کرد و ادامه داد: هزینه‌‌‌های بازاریابی تنوین تغییراتی نداشته و این تغییرات در صورت‌های مالی شرکت عمدتا مربوط به کارگزاری‌‌‌هاست و ارتباطی با تامین سرمایه نوین ندارد. اما از لحاظ توسعه، تغییرات جدی‌‌‌ در تامین سرمایه نوین رخ داده که شامل افزودن واحدهای تحلیل، ریسک و تحقیق و توسعه می‌شود. به گفته وی، با سازوکاری که شرکت به واسطه توسعه پلتفرم‌‌‌ها و زیرساخت‌‌‌ها در پیش گرفته، قطعا در بلندمدت می‌توان آثار آن را دید. عزیزیان تصریح کرد: تغییراتی که در نرخ اوراق و تغییر در سیاست‌‌‌ها، اثر آن ملموس است و رتبه اکثر صندوق‌ها به طور متوسط نصف شده که نشانه خوبی است. با توجه به شرایط اقتصادی و بازار سرمایه تنوعی در صندوق‌های زیرمجموعه ایجاد کرده‌‌‌ایم که برای شرکت سودآوری خواهد داشت.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین در خصوص افت سود تنوین نیز گفت: تنوین برای سال مالی ۱۴۰۲ معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود شناسایی کرد که در مجمع پیش رو برای تقسیم آن تصمیم‌گیری می‌شود. باید توجه داشت این شرکت می‌تواند مستقل از نرخ تورم، طی بازه زمانی سه ساله به میزان پنج‌درصد افزایش سود را تجربه کند.