شماره روزنامه ۶۰۵۶
|

نرخ بهره شناور

نرخ بهره شناور

  • انتشار اوراق با نرخ بهره شناور در «تنوین»

    مدیرعامل تامین سرمایه نوین از انتشار اوراق با نرخ بهره شناور برای نخستین بار در این شرکت خبر داد. مجتبی عزیزیان با اشاره به اینکه تامین سرمایه نوین در سال گذشته دارایی تحت مدیریت صندوق‌های خود را به ۱۲‌درصد افزایش داده است، گفت: تلاش ما براین است که پلتفرم مستقل از شبکه بانکی داشته باشیم تا استقلال از لحاظ تجهیز منابع بانکی را به دست آوریم.
۱
بیشتر