p28 copy

عملکرد شاپرک بر ترازو

براساس گزارش جدید شاپرک، طی اسفند‌ماه سال گذشته در این شبکه درمجموع حدود 4.3‌‌میلیارد تراکنش صورت ‌‌‌گرفته که مبلغی در حدود 1389‌هزار ‌‌‌میلیارد ‌‌‌تومان را دربرمی‌گیرد. بر این اساس، تراکنش‌‌‌های این شبکه نسبت به بهمن از لحاظ مبلغ اسمی، رشد 26.2درصدی داشته و نسبت به مدت مشابه سال‌‌‌گذشته شاهد رشد حدود 19درصدی بوده است. در بستر شاپرک، خدمات به سه بخش اصلی تقسیم می‌‌‌شوند که عبارتند از: خرید کالا و خدمات، پرداخت قبض و خرید شارژ و مانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری که در مهرماه بیشترین میزان خدمات ارائه‌‌‌شده مربوط به خرید کالا و خدمات بوده که سهم حدود 90‌‌‌درصدی داشته و 98‌‌‌درصد از مبلغ تراکنش را هم به خود اختصاص داده است. همچنین 5.7درصد آن مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن‌‌‌همراه و 4.92‌درصد از تراکنش‌‌‌ها هم مربوط به تراکنش‌‌‌های مانده‌‌‌گیری بوده که به‌‌‌دلیل مبلغ کم آن، سهم بسیار ناچیزی از لحاظ مبلغی در تراکنش‌‌‌های شاپرک داشته است.

سهم مبلغی شرکت‌های psp

بررسی این شاخص نشان می‌دهد که شرکت «به‌پرداخت ملت» با سهم 19.77درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن شرکت پرداخت الکترونیک سامان، پرداخت الکترونیک سداد، تجارت الکترونیک پارسیان، پرداخت الکترونیک پاسارگاد، کارت اعتباری ایران کیش، پرداخت الکتروینک سپهر، پرداخت نوین‌آرین، آسان‌پرداخت پرشین، فن‌آوا کارت، فراپردازان اروند امید و در آخر الکترونیک کارت دماوند به ترتیب بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

شاخص اثربخشی مبلغ کارت‌خوان فروشگاهی

دو شاخص تعداد کارت‌خوان‌‌‌های فروشگاهی و مبلغ تراکنش‌‌‌های آن در کنار یکدیگر می‌توانند تعیین‌کننده عملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزارها توسط شرکت‌ها باشند که برای این منظور می‌توان شاخص اثربخشی مبلغ کارت‌خوان فروشگاهی را تعریف کرد. این شاخص بیانگر نسبت سهم هر شرکت از مبلغ تراکنش‌‌‌های کارت‌خوان فروشگاهی به سهم آن شرکت از ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. عدد حاصل میزان اثربخشی مبلغ کارت‌خوان‌‌‌های یک شرکت در شبکه پرداخت الکترونیک را نشان می‌دهد و مقدار آن بیانگر میزان توانایی یک شرکت در جذب تراکنش‌هاست.

در واقع چنانچه مقدار این شاخص برای شرکتی برابر یک باشد، به این معنی است که آن شرکت توانسته است دقیقا به اندازه سهمی که در ابزارها دارد، از بازار تراکنش‌ها به دست آورد و چنانچه مقدار شاخص بالاتر از یک باشد یعنی شرکت بیشتر از سهمی که از ابزارها دارد، موفق به جذب تراکنش شده است. بنابراین می‌توان چنین گفت که شاخص اثربخشی مبلغ کارت‌خوان فروشگاهی، کارآیی توزیع کارت‌خوان‌‌‌های شرکت‌های PSP را از نظر مبلغی و تعداد کارت‌خوان بررسی کرده و از این رو شرکت‌ها به سبب کارآتر بودن توزیع، باید با جایابی مناسب کارت‌خوان‌‌‌ها برای جذب تراکنش‌های بیشتر، شاخص اثربخشی این ابزار پذیرش را بهبود بخشند.

در اسفندماه شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، پرداخت الکترونیک سداد، آسان پرداخت پرشین و تجارت الکترونیک پارسیان به رقمی بالاتر از یک در شاخص اثر بخشی دست یافته‌اند. بیشترین تغییر در میزان شاخص اثربخشی مبلغ کارت‌خوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی در اسفند ماه1402 نسبت به ماه گذشته در شرکت فن‌آوا کارت 0.202 واحد افزایش گزارش شده است.

روند صعودی کارت‌خوان‌‌‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش در اسفند ماه

در این قسمت برای بررسی نمایش میزان کارآیی و بهره‌وری کارت‌خوان‌های فروشگاهی، آمار کارت‌خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی شرکت‌های PSP مورد بررسی قرار گرفته است. از اردیبهشت‌ماه97 به کارت‌خوانی کم‌تراکنش گفته می‌شود که در یک زمانی دوماهه متوالی، کمتر از 60تراکنش مالی در هر ماه داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش‌های آن در دوماه متوالی، کمتر از 20میلیون ریال در هر ماه باشد. با استناد به این تعاریف، باید گفت که تعداد کارت‌خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش در اسفندماه با تعداد یک‌میلیون و 680هزار عدد با افزایش 3.64درصدی روبه‌رو بوده است. در این ماه سهم کارت‌خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی 15.91درصد ازکل کارت‌خوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک را شامل شده است.

خطاهای تراکنش PSPها در اسفند ماه

در این بخش عملکر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از منظر تراکنش‌های ناموفق حوزه پذیرندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ماه اسفند شرکت فراپردازان اروند امید با رقمی برابر 0.009درصد بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را در میان سایر شرکت‌ها داشته است. در مقابل شرکت آسان‌پرداخت پرشین با کسب رفم 0.115درصد بالاترین عددش شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است. در ماه جاری عملکرد بیشتر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به‌ویژه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به‌گونه‌ای بوده که سبب کاهش 23.66درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.