شماره روزنامه ۶۰۳۱
|

شبکه پرداخت

شبکه پرداخت

  • رالی شرکت‌ها در زمین خدمات

    دنیای اقتصاد: صدوپنجمین گزارش اقتصادی شاپرک در روزهای اخیر منتشر شد. در بخش «عملکرد ماهانه شرکت‌های پرداختی» از این گزارش که «دنیای‌اقتصاد» برآن تمرکز دارد، دو حوزه اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در وهله اول، حوزه عملکرد کلی شرکت‌ها در شبکه پرداخت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر عملکرد این شرکت‌ها در بازار کارت‌خوان فروشگاهی تحلیل خواهد شد. طبق داده‌های منتشرشده در ماه پایانی۱۴۰۲، به‌پرداخت ملت بار دیگر صدرنشین بالاترین مبلغ تراکنش‌های اسفندماه شد. این شرکت به همراه سایر شرکت‌های دیگر که در ادامه به…
۱
بیشتر