یک محصول تحول‌آفرین

داوودیان به محدودیت‌‌های بانک‌ها در تامین مالی خرد و سریع اشاره کرد و گفت: اگر این محصول به درستی حمایت نشود مشتریانی که نمی‌توانند به این اعتبار سریع و ارزان دسترسی داشته باشند مجبور به استفاده از روش‌های دیگر تامین مالی با هزینه بالاتری می‌شوند. وی افزود: ما در برابر یک جریان تحول‌آفرین قرار داریم که اگر درست و صحیح در آن گام برداریم می‌تواند عواید مهمی برای اقتصاد داشته باشد. اگر در این راه درست عمل کنیم انواع تامین مالی در زنجیره‌ها امکان این را خواهند داشت که تبدیل به اعتبار شوند. ما در بانک تجارت از دیدگاه تامین مالی زنجیره‌ای به این محصول نگاه می‌کنیم. این فرآیند از بخش بانکداری شرکتی آغاز و به بخش بانکداری خرد رسیده و به صورت جدی در مرحله ساختار‌سازی و عملیاتی شدن است.