شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک در دوره شش ماه نخست سال‌جاری با به کارگیری حدود ۶۰۲  نفر نیروی کار رسمی‌ و قراردادی توانسته میزان تولیدات خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۳درصد افزایش دهد. میزان تولید انواع محصولات ۶ و ۶/ ۶ از جنس نایلون و پلی استر در بازه زمانی شش ماه نخست سال جاری با یک‌درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۶.۲۸۹ تن بوده است. محصول دیگر کامپوزیت (پلیمر‌های صنعتی) بوده که شرکت توانسته است  با  ۱۵ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۸۷ تن از این محصول را تولید کند. پارچه کیسه هوا محصول دیگر این شرکت است که تولید آن نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش چشمگیر ۲هزار و ۸۱۲درصدی روبه‌رو بوده و  در شش ماه نخست سال جاری به میزان ۹۰۳ هزار متر مربع از این محصول تولید شده است. باید توجه داشت گرچه میزان تولید پارچه کیسه هوا نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، اما سهم تولید این محصول تنها ۱۱درصد از کل محصولات تولیدی را در برمی‌گیرد، در نتیجه میزان تولید سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک در بازه زمانی شش ماه نخست سال‌جاری ۷.۶۷۹ تن بوده که نسبت به میزان تولید دوره مشابه سال گذشته (۶.۸۰۶) با افزایش حدود ۱۳ درصدی روبه‌رو بوده است.

سهم قابل توجه «فابریک ۶»  از درآمدهای عملیاتی

در دوره شش ماه نخست سال جاری، سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک  فروش صادراتی نداشته و محصولات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده است. این شرکت توانسته  در بازه زمانی مذکور از محل فروش داخلی خود به میزان ۸ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال درآمدهای عملیاتی کسب کند و این در حالی است که این میزان از درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره شش ماه نخست سال گذشته (۴ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال) با افزایش ۹۹درصدی روبه‌رو بوده است.

 در میان محصولات سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک، «فابریک ۶» سهم قابل توجهی از درآمد‌های عملیاتی و سود ناخالص این شرکت را به خود اختصاص داده است به گونه‌ای که حدود ۵۸درصد (۵ هزار و ۳۵ میلیارد ریال) از درآمد‌های عملیاتی از محل فروش فابریک ۶ حاصل شده است و  با توجه به اینکه بهای تمام شده درآمد حاصل از فروش این محصول به میزان  ۳ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال (۶۰ درصد بهای تمام شده در‌آمدهای عملیاتی)  بوده، تنها فروش این محصول یک هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال سود ناخالص  (۵/ ۵۵درصد سود ناخالص شرکت) را ایجاد کرده است. میزان درآمد‌های کسب شده از طریق فروش این محصول در بازه‌های زمانی دوره شش ماه نخست سال ۹۹ و همچنین در دوره ۱۲ ماهه سال مالی ۹۹ نیز به میزان  ۵۹ درصد از کل درآمد‌های عملیاتی این شرکت بوده و در نتیجه سهم قابل توجهی از درآمدهای عملیاتی در این بازه‌های زمانی نیز از محل فروش فابریک ۶ حاصل شده است.

گروه صنعتی بارز از خریداران عمده سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک است

همان‌طور که بیان شد، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک در دوره شش ماه نخست سال جاری به میزان ۸ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال از محل فروش محصولات خود درآمد کسب کرده است. سهم عمده‌ای از این درآمد‌ها از طریق فروش  ۲ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریالی محصولات به گروه صنعتی بارز (۳۳ درصد از کل فروش)،   ۹۱۵ میلیارد ریال  فروش به شرکت لاستیک بارز کردستان (۱۱درصد از کل فروش) و ۹۱۷ میلیارد ریال به شرکت لاستیک دنا (۱۱درصد از کل فروش) حاصل شده است.  گروه صنعتی بارز در دوره‌های مالی قبل نیز نسبت به سایر خریداران سهم خرید بیشتری از محصولات شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک را به خود اختصاص داده است، به گونه‌ای که در دوره مشابه شش ماه نخست سال گذشته با خرید ۹۶۲ میلیارد از محصولات این شرکت، ۲۲ درصد از درآمد‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک را به خود اختصاص داده است. همچنین در دوره ۱۲ ماهه سال مالی گذشته  ۲ هزار و ۸۴۶ میلیارد ریال  از ۱۰ هزار و ۶۳۵ میلیارد ریال درآمد‌های عملیاتی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک از محل فروش محصولات به گروه صنعتی بارز حاصل شده است. نکته قابل توجه دیگر در مورد مشتریان این شرکت، کاهش سهم خرید شرکت ایران تایر است. شرکت ایران تایر در دوره شش ماه نخست سال جاری با ۷۲۱ میلیارد ریال خرید، ۱۷ درصد از درآمد‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک  را به خود اختصاص داده بود، اما در دوره شش ماه نخست سال ۱۴۰۰، گرچه این شرکت کمی‌ کمتر از دوره مشابه سال گذشته یعنی ۷۰۴میلیارد ریال از محصولات سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک را خریداری کرده، اما با توجه به افزایش نرخ محصولات و به تبع آن افزایش درآمد‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک، سهم خرید شرکت ایران تایر در شش ماه نخست سال جاری تنها ۸ درصد بوده است.

افزایش ۱۹۶درصدی سود عملیاتی

بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک در دوره شش ماه نخست سال جاری به میزان ۵ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۶۹درصدی روبه‌رو بوده است. بخش عمده‌ای (۸۷ درصد) از بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی به هزینه مواد اولیه و نیم‌ساخته مصرفی اختصاص دارد که در دوره مذکور برابر با ۴ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال بوده  است. شرکت در مورد هزینه مواد اولیه و نیم‌ساخته مصرفی بیان کرده است در دوره مذکور معادل ۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال مواد اولیه و نیمه ساخته توسط سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک خریداری شده که معادل حدود ۱۶۰ میلیارد ریال آن خرید داخلی و ۵ هزار و ۳۳۹۰ میلیارد ریال مابقی خرید خارجی و عمدتا از کشور‌های روسیه، چین، سنگاپور و گرجستان بوده است.

با توجه به صورت‌های مالی سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی ‌در بازه شش ماه نخست سال‌جاری برابر با ۱۵۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۷۱درصدی روبه‌رو بوده است. همچنین در بازه زمانی مذکور، سایر درآمد‌های عملیاتی به میزان ۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته  ۴۵۵درصد افزایش داشته و سهم عمده‌ای (۸۷ درصد)  از این درآمد‌ها از محل سود ناشی از تسعیر ارز حاصل شده است. از سوی دیگر سایر هزینه‌های عملیاتی دوره شش ماه نخست سال جاری این شرکت برابر با ۳۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۱۹۶ درصدی روبه‌رو بوده است. در مورد این هزینه‌ها باید بیان کرد که ۳۵ میلیارد سایر هزینه‌های عملیاتی تنها از محل هزینه‌های جذب نشده در تولید ایجاد شده است که شرکت دلیل آن را عدم دسترسی ظرفیت معمول تولید اعلام کرده است.   

در نهایت با توجه به موارد ذکر شده، سود عملیاتی سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک در دوره شش ماه نخست سال جاری به میزان ۳ هزار و ۱۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۹۶ درصد افزایش داشته است.

افزایش سایر درآمد‌های غیرعملیاتی

پیش از پرداختن به سایر درآمدهای غیر‌عملیاتی باید خاطر‌نشان کرد فعالیت شش ماه نخست سال جاری سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک با ۲۷۳ میلیارد ریال هزینه‌های مالی همراه بوده و این میزان نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته با افزایش ۲۲۳درصدی روبه‌رو بوده است. هزینه‌های مالی این شرکت در بازه زمانی مذکور شامل ۲۷۲میلیارد ریال سود تسهیلات مالی دریافتی بانک‌ها و یک‌میلیارد ریال جرایم تاخیر تسهیلات بانکی بوده است.

سایر درآمد‌های غیرعملیاتی سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک در بازه زمانی مذکور به میزان ۶۴  میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۳۴ درصدی روبه‌رو بوده است. درآمد فروش ضایعات غیرتولیدی (۲۳ میلیارد ریال)، سود حاصل از تسعیر ارز (۲۱ میلیارد ریال) و سود فروش مواد اولیه و قطعات یدکی (۱۷ میلیارد ریال) سهم عمده‌ای از این درآمد‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.  شرکت در مورد فروش مواد اولیه خود در گزارش‌های منتشر شده بیان کرده است که این مواد که شامل ۵۶ تن انواع مواد اولیه بوده است، به دلیل وجود متقاضی عمدتا به شرکت‌های ایمن خودروی شرق، مژده وصل شیراز و مژده وصل پارسیان با حاشیه سود مناسب فروخته شده است.

در نهایت با توجه به موارد ذکر شده، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک توانسته  از فعالیت خود در دوره شش ماه نخست سال‌جاری به میزان ۲ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال سود خالص کسب کند که این میزان نسبت به سود خالص حاصل شده در دوره مشابه سال گذشته ۱۸۷درصد افزایش داشته است.

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک در مهر ۱۳۷۵ با مسوولیت محدود تاسیس و در شهریور ۱۳۷۶ به شرکت سهامی‌خاص تبدیل شد. از آنجا که حدود ۵۱درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی ‌تامین (تاپیکو) (سهامی‌عام) است، سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک از جمله شرکت‌های فرعی شرکت مذکور محسوب می‌شود. موضوع فعالیت اصلی سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک شامل سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید مواد اولیه و لوازم جانبی لاستیک و انواع پلیمر‌های مهندسی، خرید یا فروش، واردات و صادرات مواد اولیه کالاهای ساخته شده صنعت لاستیک از داخل و خارج کشور، انجام هرگونه فعالیت بازرگانی، تامین اعتبار مرتبط با صنعت لاستیک و صنایع مشابه و تولید و فروش برق نیروگاه است.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند