دستور جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد سال‌ ۱۴۰۲ هیات‌مدیره

 ۲. قرائت گزارش بازرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به اسفندماه سال‌ ۱۴۰۲

۳. قرائت گزارش خزانه‌دار در خصوص صورت‌های مالی منتهی به اسفندماه سال‌ ۱۴۰۲

۴. تصویب ترازنامه، صورت دریافتی‌ها و هزینه‌‌ها منتهی به اسفندماه سال‌ ۱۴۰۲

۵. تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ انجمن

۶. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۷. تعیین میزان حق عضویت