جزئیات تغییرات دستمزد مبنای کسر حق‏‌بیمه در 1403

در بخشنامه سازمان تامین‌اجتماعی همچنین آمده است با توجه به اینکه طبق بندهای (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تصویب‌نامه شورای عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متاهل، ماهانه مبلغ ۱۴میلیون ریال بابت کمک‌‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای، مبلغ ۹میلیون ریال بابت کمک‌هزینه مسکن کارگری، مبلغ ۲میلیون و ۱۰۰هزار ریال به‌عنوان پایه سنواتی (به شاغلانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک‌سال سابقه کار شده یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) و همچنین حق تاهل پرداخت کند، لذا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون مذکور با رعایت بخشنامه‌های جدید درآمد (وصول حق بیمه) ‌هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله اضافه‌کاری و... در ستون‌ مربوطه و کسر حق‌‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.  

در این بخشنامه همچنین اعلام شده است که کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۴۰۳.۰۱.۰۱ به بعد است، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۳ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۴۰۳ است تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ ترمیم می‌شود.  متن کامل بخشنامه تعیین دستمزد مبنای کسر حق‌ بیمه در سال ۱۴۰۳ که از سوی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی صادر شده است، در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانیwww.tamin.ir  قابل دریافت و مطالعه است./ سازمان تامین‌اجتماعی