این نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، بیش از ٤٩٩هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شاغل و بیکار) افزوده شده است. این میزان در فاصله بهار ١٣٩٨ نسبت به بهار ١٣٩٩ کاهشی معادل ۵/ ۱میلیون نفر داشته است. با وجود این، جمعیت فعال ٢٥میلیون و ٩٦٧هزار نفری در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال ٢٧میلیون و ٤٦٠هزار نفری بهار ١٣٩٨ از فاصله قابل‌توجهی برخوردار است. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۸/ ۸درصد جمعیت فعال ‌(شاغل و بیکار)‌ بیکار بوده‌اند.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل ‌(بهار ١٣٩٩)‌ ۰/ ۱درصد کاهش یافته است.

در بهار ١٤٠٠، به میزان ۴/ ۴۱ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل‌(بهار ١٣٩٩) ۴/ ۰ درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٦٧٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١٣ هزار نفر افزایش داشته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در بهار ١٤٠٠، بخش خدمات با ۸/ ۴۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.  در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۲/ ۳۳ درصد و کشاورزی با ۹/ ۱۷ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ۱/ ۲۲ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٤٠٠ بیکار بوده‌اند.  بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٩) ۴/ ۲ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠٠، ۶/ ۱۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این درحالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ١٣٩٩، به میزان ۱/ ۱ درصد کاهش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠٠، ۸/ ۹ درصد جمعیت شاغل،‌ به‌دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این درحالی است که ۴/ ۳۶ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند