پاداش خوش مصرفی برق در انتظار این مشترکان/چند میلیون جایزه می‌گیریم؟

عبدالامیر یاقوتی با بیان اینکه هدف از این طرح، مشارکت حداکثری مشترکین در صرفه جویی هوشمندانه برق است، افزود: در پویش با انرژی به  پاس قدردانی از همراهی با صنعت برق کشور برای تامین برق پایدار جوایزی برای مشترکین در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه میزان جوایز متناسب با صرفه جویی حاصل شده در نظر گرفته شده است، خاطرنشان ساخت: جوایز در ٤ سطح مختلف شامل خودرو، جایزه یک میلیونی، جایزه یک میلیونی و جایزه یک میلیونی به مشترکان اهدا می شود.

وی افزود: هرچه صرفه جویی بیشتر باشد تعداد جوایز نیز در تمام سطوح چهارگانه افزایش می یابد به طوری که به ازای هر مشترک حداقل یک جایزه وجود دارد.

مدیر کل امور انرژی و مشتریان صنعت برق با اعلام این خبر افزود: نحوه ارزیابی جهت شرکت در قرعه کشی، براساس همراهی افراد در پویش با انرژی و نصب اپلیکیشن و میزان صرفه جویی صورت گرفته سنجیده می شود.

وی گفت: براساس قرائت های جدید و مقایسه با میزان مصرف سال قبل و همچنین اقدامات موثری که هر مشترک برای جلب مشارکت دیگر مشترکین انجام داده اند می توانند در این پویش مشارکت فعال داشته در قرعه کشی ها شرکت داشته باشند.

یاقوتی با بیان اینکه در ماه اول، ٢ درصد از مشترکین در جامعه آماری توانستند بین ١ تا ١٥ درصد صرفه جویی داشته باشند و مشمول دریافت جوایز شدند، اضافه کرد: قرعه کشی بعدی در پایان تیر ماه و دو قرعه کشی نیز در پایان ماههای مرداد و شهریور انجام خواهد شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.