تکلیف این حوزه‌های انتخابیه مجلس به دور دوم کشید

با اعلام رسمی نتایج انتخابات، تعیین تکلیف کرسی های مجلس در ۲۱ حوزه انتخابیه به مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم کشیده شد.

جدول زیر حوزه های انتخابیه ای را که نشان می دهد که در آن ها انتخابات به دور دوم کشیده شده است. این جدول به تفکیک، استان‌ها، حوزه‌های انتخابیه و کاندیداهای دور دوم انتخابات را نشان می دهد.

Capture

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.