به گزارش دنیای اقتصاد، امروز قیمت طلا و سکه در جریان معاملات بازار افزایش را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرده است.

قیمت طلا و سکه

 

 آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۶۵ (یک هزار و نهصد و شصت و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۶۵ -۹.۸۰ -۰.۵ 18:00
۱,۹۷۵ -۶.۲۰ -۰.۳۲ روز قبل
۱,۹۸۱ ۲.۷۰ ۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۳۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۳۰,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ ۰.۶۶ 17:58
۲,۴۱۳,۸۰۰ -۱۹,۶۰۰ -۰.۸۲ روز قبل
۲,۴۳۳,۴۰۰ ۲۲,۸۰۰ ۰.۹۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۶۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۵۲۶,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و بیست و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۲۸,۷۷۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۷۷۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۰۶ 17:58
۲۸,۷۵۰,۰۰۰ -۱۳۰,۰۰۰ -۰.۴۶ روز قبل
۲۸,۸۸۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۰.۷۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.