رییس شورای اروپا خبر داد: اقدامات تحریمی علیه ایران را افزایش می‌دهیم

چارلز میشل در یک سخنرانی در نشست پارلمان اروپا با مطرح کردن اظهاراتی مداخله‌جویانه درباره امور داخلی ایران، گفت که شورای اروپا قصد دارد اقدامات تحریمی علیه ایران را افزایش دهد.

به گزارش وبگاه پارلمان اروپا،‌ چارلز میشل، رییس شورای اروپا در سخنرانی امروزش در نشست پارلمان اروپا با مطرح کردن اظهاراتی مداخله‌جویانه درباره امور داخلی ایران مدعی شد که مردم ایران «در مقابل رژیمی بی‌رحم به پا خواستند که آن‌ها را تحت سلطه وحشت نگه داشته است.»

رییس شورای اروپا افزود: ما باید نسبت به حمایت از کسانی که برای آزادی و دموکراسی به‌پا خواستند، متعهد باشیم.

او با تکرار ادعای غرب مبنی بر حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین، گفت: شورای اروپا قصد دارد اقدامات تحریمی را [علیه ایران] افزایش دهد، به ویژه به دلیل حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ آن علیه اوکراین.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.