ببینید | ژست گرفتن دزدان خرده پا با دستبند و پابند! 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.