• حضور دکتر حسن روحانی در مراسم سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

  • حضور دکتر حسن روحانی در مراسم سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

  • حضور دکتر حسن روحانی در مراسم سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

  • حضور دکتر حسن روحانی در مراسم سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

  • حضور دکتر حسن روحانی در مراسم سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

  • حضور دکتر حسن روحانی در مراسم سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

 

این مطلب برایم مفید است
228 نفر این پست را پسندیده اند