به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و سکه است.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۵ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۵۵ -۰.۸۰ -۰.۰۵ 15:00
۱,۸۵۶ ۹.۴۰ ۰.۵ روز قبل
۱,۸۴۷ ۵.۹۰ ۰.۳۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۲ درصدی، از ۱,۳۸۱,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار) تومان به ۱,۳۸۰,۸۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۸۰,۸۰۰ -۲۰۰ -۰.۰۲ 15:44
۱,۳۸۱,۰۰۰ ۹۰۰ ۰.۰۶ روز قبل
۱,۳۸۰,۱۰۰ -۴,۴۰۰ -۰.۳۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۹۷۷,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۷۲۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۷۲۰ ۱۳ ۰.۰۵ 15:44
۲۵,۷۰۷ ۱۰۹ ۰.۴۲ روز قبل
۲۵,۵۹۸ ۱۰۱ ۰.۳۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در صرافی ملی

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۰۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۲۴۰ (بیست و هشت هزار و دویست و چهل ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۱۴,۳۹۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و سیصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۳۹۰,۰۰۰ -۱۰۵,۰۰۰ -۰.۷۳ 15:43
۱۴,۴۹۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۴ روز قبل
۱۴,۴۴۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۰.۶۲ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۷,۹۹۵,۰۰۰ (هفت میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۹۹۵,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۲ 11:22
۷,۹۸۵,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۱۳ روز قبل
۷,۹۹۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۲۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۰۰۲,۰۰۰ (پنج میلیون و دو هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۸۵۲,۰۰۰ (دو میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
21 نفر این پست را پسندیده اند