به گزارش دیلی‌میل، سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین بیانیه خود هشدار داد، این که فرض کنیم سویه امیکرون، پایان بازی کووید است خطرناک است و ممکن است سویه های بیشتری در آینده شکل بگیرد.

سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین بیانیه خود هشدار داد، این که فرض کنیم سویه امیکرون، پایان بازی کووید است خطرناک است و ممکن است سویه های بیشتری در آینده شکل بگیرد.

تدروس ادهانوم قبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت:‌ ویروس به طور بالقوه می‌تواند دوباره تکامل یابد و گونه بالقوه خطرناک تری را تشکیل دهد که مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند. پاسخ به ویروس نمی‌تواند فقط بر روی واکسن متمرکز شود، بلکه باید شامل سایر درمان‌ها نیز باشد.

وی دوشنبه هشدار داد که کووید می‌تواند یک بار دیگر جهش یابد و شیوع گسترده امیکرون شرایط را برای یک نوع دیگر ، حتی عفونی‌تر از آن باز می‌کند تا در نهایت سویه جدید ظهور کند.

به گفته مدیرکل سازمان جهانی بهداشت: «امیکرون ممکن است در مجموع ​​شدت کمتری داشته باشد، اما این روایت که این یک بیماری بی‌خطر است گمراه‌کننده است  و هزینه بیشتری به همراه دارد».

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.