برای خرید آپارتمان‌های 44 تا 75 متر و با سن بنای 3 تا بیش از 20 سال در نارمک، باید بودجه‌ای بین 1.5 تا 2 میلیارد داشته باشید.

بررسی‌ها فایل‌های املاک فروشی نشان می‌دهد، اکثر این واحدها در طبقات سوم و چهارم واقع شده و یا فاقد آسانسور هستند و یا پارکینگ‌ ندارند.

در میدان ۱۹ یک واحد ۷۵ متری با سن بنای ۲۳ را متری ۲۵ میلیون تومان و با قیمت کل یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان می‌فروشند.

در خیابان مدائن یک آپارتمان ۷۵ متری ، ۲۰ ساله را متری ۲۶ میلیون تومان نرخ‌گذاری کرده‌اند و با قیمت یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

در نارمک جنوبی هم یک واحد ۷۴ متری را برای فروش متری ۲۷ میلیون تومان و قیمت کل ۲ میلیارد تومان آگهی کرده‌اند.

در خیابان مرجان نیز برای یک واحد ۴۴ متری با سن بنای ۱۱ سال قیمت متری ۳۵.۲ میلیون تومان و قیمت کل یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در سرسبز هم یک آپارتمان ۵۳ متری ۱۴ ساله را به قیمت متری ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت کل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می‌فروشند.

در خیابان دقیقی هم یک واحد ۵۶ متری ۸ ساله را متری ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و قیمت کل یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان می‌توان خریداری کرد.

محدوده

متراژ

سن بنا

قیمت هر متر مربع

قیمت کل

میدان ۱۹

۷۵متر

۲۳ سال

۲۵ میلیون

۱.۸۷۵ میلیارد

فرجام

۵۰متر

۲۱ سال

۳۰ میلیون

۱.۵۰۰ میلیارد

کرمان جنوبی

۵۶متر

۳ سال

۳۲.۱ میلیون

۱.۸۰۰ میلیارد

نارمک جنوبی

۷۴متر

۱۳ سال

۲۷ میلیون

۲ میلیارد

مدائن

۷۵متر

۲۰ سال

۲۶ میلیون

۱.۹۵۰ میلیارد

شیرمرد شمالی

۶۰متر

۲۰ سال

۲۸ میلیون

۱.۶۸۰ میلیارد

سرسبز

۵۳متر

۱۴ سال

۳۳.۹ میلیون

۱.۸۰۰ میلیارد

میدان ۱۶

۵۷متر

۱۲ سال

۳۲.۹ میلیون

۱.۸۸۰ میلیارد

سامان شمالی

۵۵متر

۱۹ سال

۳۳.۶ میلیون

۱.۸۵۰ میلیارد

گلبرگ غربی، عمویی

۶۲متر

۱۰ سال

۲۸.۷ میلیون

۱.۷۸۰ میلیارد

سمنگان

۵۳متر

۱۵ سال

۳۱.۱ میلیون

۱.۶۵۰ میلیارد

دردشت، دقیقی

۶۰متر

۸ سال

۳۰.۶ میلیون

۱.۸۴۰ میلیارد

فرجام، ملک‌لو

۶۰متر

۱۶ سال

۳۲.۱ میلیون

۱.۹۳۰ میلیارد

مرجان

۴۴متر

۱۱ سال

۳۵.۲ میلیون

۱.۵۵۰ میلیارد

دقیقی

۵۶متر

۸ سال

۳۳.۱ میلیون

۱.۸۵۰ میلیارد

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.