فریدون حسنوند نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفت: زمانی که آقای ضرغامی رییس صدا و سیما بود، ما هم در کمیسیون فرهنگی بودیم و بحث ماهواره بود. با هماهنگی صدا و سیما و مجلس، گروهی به چند کشور دنیا اعزام شدند تا وضعیت ماهواره و مدیریت آن را بررسی کنند.

در این فیلم که گفت و گو که ۱۶ مرداد پخش شده و اکنون در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود،  او ادامه داد: آقای ضرغامی، اعضای کمیسیون فرهنگی را دعوت کرد و یک فیلم ویدویی داد و با هزار شرمندگی گفت این فیلم از فیلم های مستجهن است. از شبکه های ماهواره ای این را گرفته ایم. این را امشب به خانه ببرید و دور از چشم اعضای خانواده و به صورت خصوصی ببینید.

حسنوند گفت: چند روز بعد، به رهبری مراجعه و شکایت کرده بودند که صدا و سیما دارد فیلم مستجهن توزیع می کند. مسئولان  صدا و سیما هم گفتند ما این را دادیم به صورت خصوصی و دور از خانواده به عنوان نماینده مجلس ببینید تا همه واقعیات را دیده باشید. برنامه های ورزشی و کشاورزی و اقتصاد را ببنینید و این فیلم را هم ببینید. شما که نتوانستید در اتاق خودتان این فیلم را ببینید و به رهبری شکایت کردید چطور می خواهید اجازه بدهید، این فیلم ها را مردم ببینید؟

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.