بر اساس اقداماتی که برای تامین تخم مرغ نطفه دار و جبران کسری جوجه یک روز توسط وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در حال انجام است قیمت مرغ روند کاهشی دارد.

این وزارتخانه  پیش بینی کرده بود که قیمت مرغ در مهر ماه کاهش می باید که نشانه ای از آن در بازار مشاهده میشود به طوری که قیمت هر کیلوگرم  مرغ که در اواسط فصل تابستان از هر کیلوگرم ۴۰ هزار تومان عبور کرده بود مشاهدات میدانی نشان میدهد که قیمت هرکیلوگرم از این محصول ۲۹ تا ۳۵ هزار تومان به فروش میرسد.

*گوشت شقه هم کمی ارزان شد اما مشتری ندارد

  هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه نیز ۱۱۵هزار تومان تا ۱۲۵هزار تومان  به فروش میرسد درحالی که این محصول در مقطعی از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرده بود.

به دلیل کمبود نهاده های دامی و خشکسالی اخیر دامداران از ماه های گذشته  با مشکلات تامین خوراک دام مواجه اند به همین منظور کشتار دام افزایش یافته است .

 قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۱۵ تا ۱۳۰ هزار تومان، ران گوسفندی ۱۲۰ تا۱۴۰ هزار تومان، سردست گوسفندی ۱۱۶ تا ۱۱۹ هزار تومان، ماهیچه گوسفندی ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و راسته گوسفندی ۱۳۰ تا ۱۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. 

در میادین میوه وتره بار نیز قیمت هر کیلو ماهیچه گوسفندی ۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تومان، گردن گوسفندی ۱۱۴ هزار و۲۰۰ تومان، شقه گوسفندی ۱۱۹ هزار و ۸۰۰تومان، قلوه گاه گوسفندی۸۴ تا ۸۹ هزار تومان، راسته با استخوان گوسفندی ۱۲۸ هزار و۵۰۰ تومان، راسته بی استخوان ۱۸۱ هزار و ۲۰۰تومان، ماهیچه گوساله ۱۵۵ هزار و۵۰۰ تومان، گردن گوساله ۱۴۲هزار و۶۰۰ تومان، قلوه گاه گوساله ۱۰۸ هزار تومان، سردست گوساله ۱۵۳هزار و ۴۰۰تومان، ران گوساله ۱۵۵ هزار  و ۵۰۰ تومان و راسته بدون استخوان ۱۵۵ هزار تومان است.

این مطلب برایم مفید است
29 نفر این پست را پسندیده اند