بعد از دستور رهبری در دی ماه ۹۹ که فرمودند واکسن بخرید، سیاست جمهوری اسلامی خرید واکسن بود و حتی قبل از تولید واکسن ایرانی، بیش از ۱۱۰ میلیون دوز از کل نیاز ۱۲۰ میلیون دوزی ایران خریداری شده بود.

خبرگزاری فارس در گزارشی با بیان این مطلب نوشت: دولت جدید در تسهیل و شتاب واردات واکسن نقش جدی داشته است اما واقعیت این است که عمده خرید واکسن برای دولت قبل است.
 
۱۱۰ میلیون دوز واکسن تا بهار ۱۴۰۰ خریداری شد.
 
۱۶.۸ میلیون دوز کواکس
 
۲ میلیون دوز اسپوتنیک در اسفند۹۹ 
 
۲ میلیون دوز بهارات در اسفند۹۹
 
۶۰ میلیون دوز اسپوتنیک در فروردین
 
 ۳۰ میلیون دوز سینوفارم در اردیبهشت
 
البته تا خرداد ۱۴۰۰ فقط حدود ۷ میلیون دوز وارد شد. اما از ابتدای تیر واردات شتاب گرفت و تا پایان مرداد ماه ۳ برابر تمام دوره قبلی واکسن وارد شد.
 
پس دقت کنیم که سرعت واردات واکسن پیش از روی کار آمدن دولت جدید نیز شدت قابل ملاحظه گرفت. لذا ماجرا نمی تواند تنها نتیجه جابجایی دولت ها باشد.
 
اما مجموعه دلائلی که منجر به تسریع واردات شد:
یکم . حذف تحریم‌های آمریکا. تحریم آمریکا خرداد ماه برداشته شد. ۳ روز بعد از مجوز تولید برکت.

دوم . تولید برکت. تولید برکت باعث شد فروشنده‌های واکسن نگران از دست رفتن بازار ایران شوند و صادرات واکسن به ایران زیاد شد. تا آنجا که قیمت سینوفارم چین ناگهان از ۱۵ یورو قبل از مجوز برکت در خرداد به ۸ یورو کاهش یافت.

سوم . افزایش تولید در کشور‌های صادرکننده. در اواخر بهار حجم تولید واکسن در کشور‌های صادرکننده بیشتر شد. به طوریکه کواکس توانست پس از ماه‌ها به بخشی از قرارداد‌های خود با دیگر کشور‌ها عمل کند.

چهارم . عبور از حد اضطراری واکسیناسیون در کشور‌های تولیدکننده. به طور مثال فایزر و مدرنای تولید آمریکا از اواخر اردیبهشت صادراتش آغاز شد.

پنجم  و در نهایت مذاکره و دیپلماسی فعال دولت جدید برای خرید واکسن؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود همه خرید واکسن برای چند ماه گذشته (دولت جدید) است خلاف واقع است. البته نباید غافل شد که دولت جدید، علاوه بر تسریع و تسهیل واردات واکسن‌های قبلی، حدود ۷ میلیون واکسن جدید هم خریداری و وارد کرده است.

توجه کنیم که عرصه واکسن و سلامت مردم در سطح رقابت سیاسی میان دولت‌ها متوقف نمی‌شود و ایندست ادعا‌ها هشتگ «واکسن بخرید» ضدانقلاب را تائید می‌کند. در حالیکه بعد از دستور رهبری در دی ماه ۹۹ که فرمودند واکسن بخرید، سیاست جمهوری اسلامی خرید واکسن بود و حتی قبل از تولید واکسن ایرانی، بیش از ۱۱۰ میلیون دوز از کل نیاز ۱۲۰ میلیون دوزی ایران خریداری شده بود.
این مطلب برایم مفید است
18 نفر این پست را پسندیده اند