به گزارش سایت شبکه الجزیره، سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان خاطرنشان کرد، از آتشفشانی که بیروت را برافروخت نباید به عنوان تریبون مزایده‌ها و بهره‌برداری سیاسی در حزن و اندوه شهروندان آسیب دیده و همچنین راهی برای تثبیت موضع‌گیری‌ها و نادیده گرفتن روند قضایی برای دور زدن واقعیت سوءاستفاده کرد.

سعد حریری همچنین تصریح کرد، عدالت دو قاعده دارد اینکه کمیته تحقیقات بین‌المللی دست روی پرونده و این جنایت بگذارد یا محدودیت‌های آمده در قانون اساسی و قوانین و آنچه از دادگاه‌های ویژه که اختیارات و احکام در یک جنایت را توزیع می‌کنند، بیرون می‌آید، تعلیق شوند.

رهبر جریان المستقبل همچنین انتقادات تندی از موسسات کشور کرد و گفت، تحقیقات بین‌المللی تنها راه دستیابی به حقیقت است زیرا تحقیقات در جرائم گذشته ما را به قاتلان و حتی محاکمه‌شان نرساند.

از سوی دیگر، نبیه بری، رئیس‌ پارلمان لبنان در سالروز انفجار بندر بیروت اظهار کرد: عدالت پیشنهاد و سوغاتی نیست بلکه وظیفه هر روزه است که استقلال دستگاه قضا و اجرای قانون اساسی و قانون را تقویت می‌کند.

بری تاکید کرد: هرگز به کمتر از عدالت و قصاص عاملان در هر موقعیتی و با هر وابستگی که باشند، راضی نخواهیم شد و باید طرفی که نیترات مرگ را وارد بیروت پایتخت ما کرد، مشخص شود. 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.