امام خمینی در چهارم فروردین سال ۴۴ یعنی زمانی که چند ماهی در تبعید و دوری از خانواده و همسر به سر می بردند، به خانم خدیجه ثقفی نامه ای نوشته و در آن از بی اطلاعی از آنان ابراز نگرانی کردند.

امام خمینی (س) در نامه ای به همسرشان خانم خدیجه ثقفی که در چهارم فروردین ۱۳۴۴ مطابق با ۲۰ ذیقعده ۱۳۸۴(۱) یعنی زمانی که ایشان در بورسای ترکیه در تبعید بودند، نوشته شده است، ایشان را به صبر دعوت کرده و نگرانی خود را از بی اطلاعی از آنان اعلام داشته اند. متن نامه امام در ادامه آمده است:

‌‌۲۰ ذی القعدة الحرام ۸۴‌

‌‌     خدمت مخدرۀ محترمه والدۀ مصطفی‌‎[۲]‎‌ ـ ابقاها الله و صبرها ـ سلام می رساند.‌‎ ‎‌ان شاءالله تعالی شماها به سلامت و سعادت به سر برید. اینجانب بحمدالله تعالی سالم‌‎ ‎‌هستم. هیچ نگرانی نداشته باشید. خداوند تعالی آنچه مقدر فرموده است صلاح است و‌‎ ‎‌واقع خواهد شد:  ‌‌عَسی اَنْ تَکرَهوا شَیئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ .‌‎[۳]‎‌ مصطفی هم بحمدالله سلامت است،‌‎ ‎‌جای هیچ نگرانی نیست. فقط از اینکه از شماها بی اطلاعم قدری نگران هستم. همه را به‌‎ ‎‌خدای تبارک و تعالی می سپارم. تمام بچه ها و متعلقین آنها را سلام می رسانم. اگر این‌‎ ‎‌کاغذ رسید، جواب زودتر بنویسید و بفرستید خدمت حضرت حجت الاسلام آقای‌‎ ‎‌ حاج آقا فضل الله خوانساری ،‌‎[۴]‎‌ شاید ایشان بتوانند به وسیله ای بفرستند. اگر جواب‌‎ ‎‌نوشتید تمام بچه ها به خط خودشان یکی ـ دو کلمه بنویسند. به متعلقۀ مصطفی‌‎[۵]‎‌ سلام‌‎ ‎‌برسانید. ایشان هم دو کلمه بنویسند. به حضرتین آقایان اخوان‌‎[۶]‎‌ سلام برسانید.‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌

‌صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۳۷

۱ـ در صحیفۀ نور، دورۀ جدید ج ۱، ص ۱۶۹ ذیل تاریخ ۱۵ / ۱۲ / ۴۳ درج شده، اما تاریخ مندرج در نسخۀ خطی ۲۰ ذی القعده ۸۴ مطابق با ۴ فروردین ۱۳۴۴ است.

۲ـ همسر امام خمینی.

۳ـ سورۀ بقره، آیۀ ۲۱۶ «چه بسیار باشد که چیزی را ناگوار شمارید و حال آنکه به صلاح شما بوده است».

۴ـ داماد آقای سید احمد خوانساری.

۵ـ خانم معصومۀ حائری، همسر آقای سید مصطفی خمینی.

۶ـ آقایان: سید مرتضی پسندیده و سید نورالدین هندی.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند