بررسی فایل های رهن و اجاره نشان می دهد برای اجاره یک واحد ۵۵متری مناسب زندگی دانشجویی باید ماهانه ۲.۲ میلیون و ۱۲۰ میلیون بابت رهن پرداخت.

میزان رهن در این محدوده از حداقل 50 میلیون تومان و اجاره ماهانه 8 میلیونی آغاز و در نهایت به رهن 500 میلیون تومان و اجاره ماهانه 12 میلیونی ختم می شود.

رهن کامل املاک در محدوده توانیر با ارقامی مانند 500 ،530، 650، 700، 800 و 920 میلیون تومان برای آپارتمان های 85 تا 144 متر امکانپذیر است.

متراژ

میزان اجاره ماهانه

میزان رهن

95متر

12 میلیون

300 میلیون

150متر

12 میلیون

500 میلیون

55متر

2.2 میلیون

120 میلیون

82متر

9 میلیون

100 میلیون

100متر

8.5 میلیون

100 میلیون

100متر

10 میلیون

300 میلیون

120متر

9 میلیون

200 میلیون

110متر

8 میلیون

50 میلیون

85متر

---

500 میلیون

120متر

---

500 میلیون

144 متر

---

650 میلیون

105متر

---

700 میلیون

144 متر

---

920 میلیون

125 متر

---

800 میلیون

107متر

---

530 میلیون

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند