حمید ابوطالبی در رشته توئیت هایی نوشت: بایدن سخنان روشنی داشت؛دیپلماسی تازه‌ای ارائه کرد،وسیاست خارجی خود رابرمنطقه‌ی خاورمیانه ‌وآسیای دور متمرکزنمود. اوبه درستی ازحمایت ازدموکراسی و حاکمیت ملت هاوقانون،به جای طرفداری ازجنگ ‌وکشتارمردم بیگناه یمن سخن گفت؛دقیقابرعکس نقش متکبرانه‌ی تهدیدآمیز اخیرفرانسه در لبنان.

وی ادامه داد: اینکه بایدن می خواهد این‌بار از تحولات منطقه‌ای با به رسمیت شناختن دموکراسی وحق ملت‌ها و ‌جلوگیری ازکشتار در یمن آغازکند، ‌رویکرد دقیق وموثری است؛ که بایدبه آن خوشامدگفت. رویکرد جدیدآمریکا در یمن می‌تواند شروع یک همکاری تازه همانند گفتگوی ایران و آمریکا دربحران افغانستان باشد.

ابوطالبی در پایان نوشت: «اجلاس چهارجانبه‌ی ایران،عربستان، آمریکا،یمن»میتواند نخستین راهکار شروع همکاریهای منطقه‌ای محسوب شود. راهکاری که البته درآن میشود رودررو وبدون میانجی‌های صادق!به دیگرمسائل هم پرداخت. تعامل باآمریکادردیپلماسی جدیدآن درخصوص یمن،حرکت ازنقطه‌ی قوت وتوازن آفرینِ دیپلماسی ایران است.

این مطلب برایم مفید است
38 نفر این پست را پسندیده اند