به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا، سکه و دلار در بازار آزاد امروز روند نزولی را تجربه کرد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 15 بهمن 99

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۳۸ (یک هزار و هشتصد و سی و هشت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۳۸ ۵ ۰.۲۸ 12:26
۱,۸۳۲ -۳۷ -۲.۰۲ روز قبل
۱,۸۶۹ ۲۱ ۱.۱۳ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۰۸ درصدی، از ۱,۱۰۰,۵۰۰ (یک میلیون و یکصد هزار و پانصد ) تومان به ۱,۰۸۸,۸۰۰ (یک میلیون و هشتاد و هشت هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۸۸,۸۰۰ -۱۱,۷۰۰ -۱.۰۸ 17:06
۱,۱۰۰,۵۰۰ ۸,۳۰۰ ۰.۷۵ روز قبل
۱,۰۹۲,۲۰۰ -۹,۳۰۰ -۰.۸۶ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۵۲۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۷۱۷,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و هفده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۹۳۰ (بیست و سه هزار و نهصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۸۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۹۳۰ -۴۵۰ -۱.۸۹ 17:01
۲۴,۳۸۰ ۲۸۰ ۱.۱۴ روز قبل
۲۴,۱۰۰ -۳۵۰ -۱.۴۶ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۴ درصدی، از ۲۳,۲۵۰ (بیست و سه هزار و دویست و پنجاه ) تومان به ۲۳,۲۶۰ (بیست و سه هزار و دویست و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۲۶۰ ۱۰ ۰.۰۴ 11:11
۲۳,۲۵۰ -۵۰ -۰.۲۲ روز قبل
۲۳,۳۰۰ -۲۵۷ -۱.۱۱ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۷۴ درصدی، از ۲۹,۳۰۴ (بیست و نه هزار و سیصد و چهار ) تومان به ۲۹,۰۹۰ (بیست و نه هزار و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۰۹۰ -۲۱۴ -۰.۷۴ 16:00
۲۹,۳۰۴ ۲۱۳ ۰.۷۲ روز قبل
۲۹,۰۹۱ -۵۹۸ -۲.۰۶ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۶۰ تومان کاهش، ۳۳,۰۱۶ (سی و سه هزار و شانزده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۰۱۶ -۲۶۰ -۰.۷۹ 16:00
۳۳,۲۷۶ ۳۰۵ ۰.۹۱ روز قبل
۳۲,۹۷۱ -۵۷۴ -۱.۷۵ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۶,۷۲۰ (شش هزار و هفتصد و بیست ) تومان به ۶,۷۰۰ (شش هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۷۰۰ -۲۰ -۰.۳ 11:10
۶,۷۲۰ ۴۰ ۰.۵۹ روز قبل
۶,۶۸۰ -۹۰ -۱.۳۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با کاهش ۲.۰۹ درصدی، از ۳,۴۱۰ (سه هزار و چهارصد و ده ) تومان به ۳,۳۴۰ (سه هزار و سیصد و چهل ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۹۰ تومان کاهش، ۱۸,۹۱۹ (هجده هزار و نهصد و نوزده ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۱.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۸,۵۱۰ (هجده هزار و پانصد و ده ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,800,000 (ده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۲.۳۲ 17:01
۱۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۹ روز قبل
۱۰,۹۵۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۸۳ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۱ 17:02
۶,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸ روز قبل
۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۴,۱۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد هزار) تومان ارزش گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۲.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

این مطلب برایم مفید است
56 نفر این پست را پسندیده اند