«حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در رابطه با "شکایت نمایندگان  از وزیر امور خارجه و برخی دیگر از اعضای دولت" گفت: مجلس شورای اسلامی می تواند از وزرای دولت در مورد وظایفی که در امر مربوط به وزرات خانه های خود دارند سوال کند، اما نمایندگان نمی توانند از اختیارات وزرا سوال کنند ولی از وظایف آنها می توانند سوال بپرسند. 

او ادامه داد: اگر موضوعی مربوط به وظایف وزرا باشد با فرایندهایی که در قانون اساسی و در قانون آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد می توان از وزیر سوال کرد اما اینکه نماینده مجلس بخواهد از وزیری به قوه قضاییه شکایت کند مانند این است که یک فرد عادی از وزیری شکایت کرده است، قضات در قوه قضاییه انسان های شریف و دارای دانش قضایی هستند و قانون را بلد هستند و با لحاظ اصول قانونی و دادرسی، به این موضوع رسیدگی می کنند. 

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: کار مجلس در رابطه با وظایف نمایندگان، سوال است اما شکایت به قوه قضاییه شرایط دیگری دارد. نماینده نمی تواند از جهت قانونی به این موضوع ورود کند و این مقبول نیست.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند