انواع فلزات غیرآهنی شامل مس، آلومینیوم، سرب، روی، طلا و …. از پرکاربردترین مواد اولیه مورد استفاده در صنایع مختلف مادر و استراتژیک هستند. از این  رو بهره  برداری بهینه و تولید ارزش افزوده از این معادن در کشورمان؛ با به کارگیری راهبردهای نوآورانه و هوشمندانه به خوبی قابل اجرا است. این صنایع از جنبه امکان صادرات و ارزش آفرینی ارزی در شرایط تحریم نیز حائز اهمیت هستند.

توزان تولید مصرف داخلی صادرات فلزات غیرآهنی

از جمله ۱۲ سکانسی که در این فستیوال به آن پرداخته خواهد شد می توان به سکانس اول اشاره کرد که در آن ۶ نفر از چهره های قدیمی و مطرح به بحث و بررسی می پردازند. در این بخش دو محور « بررسى ساختار کلان مدیریت صنعت، معدن و تجارت در کشور و توازن تولید، مصرف داخلى و صادرات فلزات غیر آهنى» مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

یکی دیگر از سکانس هایی که در این روز اول به آن پرداخته خواهد شد به موضوع چالش های بازار فلزات غیرآهنی باز می گردد. در این بخش ۶ چهره از فعالان و متولیان معدنی حضور خواهند داشت و در سه محور « اهمیت اکتشاف در توسعه صنایع فلزى غیر آهنى»، « بررسى مسوولیت و مدیریت کلان اکتشاف در کشور» و « احیا معادن کوچک و متوسط، چالش ها و فرصت ها» چالش های بازار فلزات غیرآهنی بررسی خواهد شد.   

در سکانس سوم  ۵ موضوع بررسی می شودچالش های بازار فلزات غیرآهنی بررسی خواهد شد. چالش های بازار فلزات غیرآهنی بررسی خواهد شد. «اهمیت اکتشاف در توسعه صنایع فلزى غیر آهنى»، «بررسى مسوولیت و مدیریت کلان اکتشاف در کشور» و «احیا معادن کوچک و متوسط، چالش ها و فرصت ها» با حضور ۶ چهره فعال در این حوزه بررسی خواهد شد.

انواع فلزات غیرآهنی شامل مس، آلومینیوم، سرب، روی، طلا و …. از پرکاربردترین مواد اولیه مورد استفاده در صنایع مختلف مادر و استراتژیک هستند. از این  رو بهره برداری بهینه و تولید ارزش افزوده از این معادن با به کارگیری راهبردهای نوآورانه و هوشمندانه به خوبی قابل اجرا است. این صنایع از جنبه امکان صادرات و ارزش آفرینی ارزی در شرایط تحریم نیز حائز اهمیت ویژه ای هستند.

در روز دوم نیز میزگردههایی تحت عنوان «توسعه پایدار صنعت مس ایران؛ فرصت هاى غیر قابل انکار و چالش ها»، «چالش های فراروی اکتشافات کانسارهای جدید مس و عناصر همـراه»، « تدوین طرح جامع طلاى کشور»، « مرورى بر صنعت آلومینیوم کشور» با حضور فعالان این بخش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

اما در سومین روز همایش نیز دو میزگرد تحت عنوان « مدیریت بحران در معادن و صنایع فرآورى معدنى» و « مرورى بر عملکرد شرکت ملى صنایع مس ایران در حوزه مسوولیت هاى اجتماعى» بررسی خواهند شد.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند