به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز سیر صعودی را در پیش گرفتند.

قیمت طلا 123

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۷۲ (یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۷۲ ۲ ۰.۰۸ ۱۲:۰۰
۱,۸۷۰ -۰.۴۴ ۲ روز پیش
۱,۸۷۹ ۲۲ ۱.۱۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۶۶ درصدی، از ۱,۱۱۸,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و هجده هزار و سیصد ) تومان به ۱,۱۳۷,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و هفت هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۳۷,۲۰۰ ۱۸,۹۰۰ ۱.۶۶ ۱۶:۰۶
۱,۱۱۸,۳۰۰ -۲۳,۸۰۰ -۲.۱۳ روز قبل
۱,۱۴۲,۱۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۲.۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۷۹۰۰ تومان افزایش، ۴۹۲,۱۰۰ (چهارصد و نود و دو هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۸۰۰ (بیست و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۸۰۰ ۲۰۰ ۰.۷۷ ۱۶:۰۲
۲۵,۶۰۰ -۵۰۰ -۱.۹۶ روز قبل
۲۶,۱۰۰ ۲۵۰ ۰.۹۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۴۸ درصدی، از ۲۵,۰۶۲ (بیست و پنج هزار و شصت و دو ) تومان به ۲۴,۹۴۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۹۴۰ -۱۲۲ -۰.۴۹ ۱۶:۰۸
۲۵,۰۶۲ -۱۴۴ -۰.۵۸ روز قبل
۲۵,۲۰۶ ۴۶۷ ۱.۸۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۱ درصدی، از ۳۰,۳۶۱ (سی هزار و سیصد و شصت و یک ) تومان به ۳۰,۳۵۹ (سی هزار و سیصد و پنجاه و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۳۵۹ -۰.۰۱ ۱۴:۱۳
۳۰,۳۶۱ -۵۹۳ -۱.۹۶ روز قبل
۳۰,۹۵۴ ۲۸۱ ۰.۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۶۶ تومان افزایش، ۳۴,۱۸۸ (سی و چهار هزار و یکصد و هشتاد و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۱۸۸ ۱۶۶ ۰.۴۸ ۱۴:۱۳
۳۴,۰۲۲ -۶۶۴ -۱.۹۶ روز قبل
۳۴,۶۸۶ ۳۷۳ ۱.۰۷ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۹۷ درصدی، از ۷,۰۸۰ (هفت هزار و هشتاد ) تومان به ۷,۱۵۰ (هفت هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۱۵۰ ۷۰ ۰.۹۷ ۱۶:۰۴
۷,۰۸۰ -۲۰۰ -۲.۸۳ روز قبل
۷,۲۸۰ ۶۰ ۰.۸۲ ۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۳۳۰ (سه هزار و سیصد و سی ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، از ۱۹,۵۴۵ (نوزده هزار و پانصد و چهل و پنج ) تومان به ۱۹,۶۰۹ (نوزده هزار و ششصد و نه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا، امروز به ۱۹,۲۳۰ (نوزده هزار و دویست و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۴ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 11,800,000 (یازده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.69 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۶۹ ۱۶:۰۴
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۳.۴۴ روز قبل
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰۰,۰۰۰ -۴.۴۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۱:۰۹
۶,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۱ روز قبل
۶,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش ۴,۲۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل بدون تغییر، ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

این مطلب برایم مفید است
24 نفر این پست را پسندیده اند