سنای امریکا ۱۰۰ کرسی انتخابی دارد که آخرین آمار نشان می دهد و بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا انتخابات مجلس سنا هر دو سال یکبار برای انتخاب یک سوم سناتورهای این مجلس برگزار می‌گردد. در واقع اعضای این مجلس به سه دسته یک (۳۳ عضو)، دو (۳۳ عضو) و سه (۳۴ عضو) تقسیم‌بندی می‌شوند و هر دو سال انتخابات یک دسته برگزار می‌شود. به این ترتیب هر سناتور برای یک دوره شش ساله عضو سنا خواهد بود. در این دور نیز  ۳۳ کرسی وارد رقابت شدند.ترکیب مجلس سنا قبل از برگزاری این انتخابات ۵۳ به ۴۷ به نفع جمهوریخواهان بود.

سنا

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند