به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا امروز در حالی شاهد افزایش قیمت هاست که در بازار ارز و سکه عمده قیمت ها کاهش یافتند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز هشتم مرداد 99

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۹۳۸ (یک هزار و نهصد و سی و هشت ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۲۹ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۹۲ درصدی به ۱,۹۵۶ (یک هزار و نهصد و پنجاه و شش ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۵۶ ۱۸ ۰.۹۲ امروز
۱,۹۳۸ ۵ ۰.۲۵ روز قبل
۱,۹۳۳ ۳۲ ۱.۶۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۶۵,۷۰۰ (یک میلیون و شصت و پنج هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۶۵,۷۰۰ ۲,۸۰۰ ۰.۲۶ امروز
۱,۰۶۲,۹۰۰ ۳,۵۰۰ ۰.۳۲ روز قبل
۱,۰۵۹,۴۰۰ ۳۷,۸۰۰ ۳.۵۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۰.۲۶ درصدی، از ۱,۴۱۷,۲۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هفده هزار و دویست ) تومان به ۱,۴۲۰,۹۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۲۰,۹۰۰ ۳,۷۰۰ ۰.۲۶ امروز
۱,۴۱۷,۲۰۰ ۴,۶۰۰ ۰.۳۲ روز قبل
۱,۴۱۲,۶۰۰ ۵۰,۵۰۰ ۳.۵۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۲۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۶۱۶,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و شانزده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۶۱۶,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۰.۲۵ امروز
۴,۶۰۴,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۰.۳۶ روز قبل
۴,۵۸۷,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰ ۳.۴۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز قیمت دلار خلاف افت قبلی خود، رشد را تجربه کرد، دلار که روز قبل تا ۲۰,۴۹۳ (بیست هزار و چهارصد و نود و سه ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۲۹ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۰۴ درصدی به ۲۰,۵۰۲ (بیست هزار و پانصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۵۰۲ ۹ ۰.۰۴ امروز
۲۰,۴۹۳ -۰.۰۵ روز قبل
۲۰,۵۰۲ ۲۰۰ ۰.۹۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۲۳,۴۰۰ (بیست و سه هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۲۳,۴۹۷ (بیست و سه هزار و چهارصد و نود و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۴۹۷ -۰.۰۳ امروز
۲۳,۵۰۲ ۰ ۰ روز قبل
۲۳,۵۰۲ ۲۰۰ ۰.۸۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۳۰,۳۶۴ (سی هزار و سیصد و شصت و چهار ) تومان به ۳۰,۳۰۵ (سی هزار و سیصد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۳۰۵ -۵۹ -۰.۲ امروز
۳۰,۳۶۴ ۲۶۵ ۰.۸۷ روز قبل
۳۰,۰۹۹ ۳۹۲ ۱.۳ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز لاری گرجستان ۷,۵۷۸ (هفت هزار و پانصد و هفتاد و هشت ) تومان، درهم امارات  ۶,۳۶۲ (شش هزار و سیصد و شصت و دو ) تومان، لیر ترکیه ۳,۳۷۴ (سه هزار و سیصد و هفتاد و چهار ) تومان، دلار کانادا ۱۷,۵۴۷ (هفده هزار و پانصد و چهل و هفت ) تومان، دلار استرالیا ۱۶,۸۳۸ (شانزده هزار و هشتصد و سی و هشت ) تومان، فرانک سوئیس ۲۵,۶۹۱ (بیست و پنج هزار و ششصد و نود و یک ) تومان، منات آذربایجان ۱۳,۶۸۸ (سیزده هزار و ششصد و هشتاد و هشت ) تومان، روبل روسیه ۳۲۶ (سیصد و بیست و شش ) تومان، بات تایلند ۷۴۹ (هفتصد و چهل و نه ) تومان و رینگیت مالزی ۵,۵۴۸ (پنج هزار و پانصد و چهل و هشت ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه در بازار تهران امروز

امروز قیمت سکه در بازار تهران، به ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۹ امروز
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۴ روز قبل
۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۳.۴۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۱,۰۵۹,۰۰۰ (یازده میلیون و پنجاه و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰.۱۶ امروز
۱۱,۰۴۱,۰۰۰ -۲۰۷,۰۰۰ -۱.۸۸ روز قبل
۱۱,۲۴۸,۰۰۰ ۳۴۸,۰۰۰ ۳.۰۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش ۱.۰۸ درصدی، از ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان به ۵,۵۴۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و چهل هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۲۹۰,۰۰۰ (سه میلیون و دویست و نود هزار) تومان معامله شد.

این مطلب برایم مفید است
57 نفر این پست را پسندیده اند