به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت ها امروز در بازار سکه در حالی بالا رفت که قیمت طلا و دلار پایین آمد.

قیمت طلا، سکه و دلار 123

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۹۰۱ (یک هزار و نهصد و یک ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۲۷ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۶۵ درصدی به ۱,۹۳۳ (یک هزار و نهصد و سی و سه ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۳۳ ۳۲ ۱.۶۵ امروز
۱,۹۰۱ ۲۷ ۱.۴۲ ۲ روز پیش
۱,۸۷۴ ۱۴ ۰.۷۴ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۱۷,۰۰۰ (یک میلیون و هفده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۱۷,۰۰۰ -۴,۶۰۰ -۰.۴۶ امروز
۱,۰۲۱,۶۰۰ -۱۸,۰۰۰ -۱.۷۷ روز قبل
۱,۰۳۹,۶۰۰ ۸۷,۳۰۰ ۸.۳۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار، امروز به ۱,۳۵۵,۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۵۵,۹۰۰ -۶,۲۰۰ -۰.۴۶ امروز
۱,۳۶۲,۱۰۰ -۲۴,۰۰۰ -۱.۷۷ روز قبل
۱,۳۸۶,۱۰۰ ۱۱۶,۴۰۰ ۸.۳۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۳.۱۲ درصدی، از ۴,۴۲۸,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزار) تومان به ۴,۵۷۱,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و هفتاد و یک هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۵۷۱,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ ۳.۱۲ امروز
۴,۴۲۸,۰۰۰ -۷۵,۰۰۰ -۱.۷ روز قبل
۴,۵۰۳,۰۰۰ ۳۷۶,۰۰۰ ۸.۳۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار

امروز قیمت دلار شاهد کاهش ۰.۰۳ درصدی بوده است، دلار که روز قبل تا ۲۰,۳۰۲ (بیست هزار و سیصد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۲۷ جولای ۲۰۲۰ - به ۲۰,۲۹۵ (بیست هزار و دویست و نود و پنج) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۲۹۵ -۰.۰۴ امروز
۲۰,۳۰۲ ۰ ۰ روز قبل
۲۰,۳۰۲ ۱۱ ۰.۰۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۲۳,۲۹۴ (بیست و سه هزار و دویست و نود و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۲۹۴ -۰.۰۴ امروز
۲۳,۳۰۲ ۰ ۰ روز قبل
۲۳,۳۰۲ ۰ ۰ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۱.۶۳ درصدی، از ۲۹,۷۰۷ (بیست و نه هزار و هفتصد و هفت ) تومان به ۳۰,۲۰۰ (سی هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۲۰۰ ۴۹۳ ۱.۶۳ امروز
۲۹,۷۰۷ ۲۱۳ ۰.۷۱ روز قبل
۲۹,۴۹۴ ۱,۶۲۵ ۵.۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۴۷ تومان افزایش، ۳,۴۴۰ (سه هزار و چهارصد و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز قیمت سکه بهار آزادی مانند روز قبل رشد را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (ده میلیون) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۲۷ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۹۴ درصدی به ۱۰,۱۹۸,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و نود و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۱۹۸,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ ۱.۹۴ امروز
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۲,۰۰۰ ۳.۰۲ روز قبل
۹,۶۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۱.۰۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۱۱,۲۴۰,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۳۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۱۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۲.۵۹ امروز
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ ۱.۶۶ روز قبل
۱۰,۷۱۸,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ ۴.۸۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند
این مطلب برایم مفید است
41 نفر این پست را پسندیده اند